Elokuvan visuaalisuuden huomioiminen lyhyesti

Esteettisyys
Elokuva on visuaalista tarinankerrontaa ja sen takia tuleekin huomioida monia seikkoja, jotka vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen. Yksi näistä on esteettisyyden luominen. Elokuvan ulkomuodon ja tunnelman tarkastelemiseen tulee käyttää aikaa, sillä pelkästään värimaailmalla voidaan luoda paljon erilaisia tunteita.

Kuvaustyyli
Lisäksi kannattaa pohtia minkälaista kuvaustyyliä käyttäen elokuva toteutetaan. Se voidaan kuvata sulavasti ja ammattitaitoisesti, tai terävän tuntuista käsikamera tyyliä seuraten. Elokuva voi myös yhdistellä erilaisia tyylejä, riippuen siitä minkälaista tunnelmaa halutaan luoda. On kuitenkin varottava sekoittamasta katsojaa liikaa erilaisilla metodeilla.

Lavastus ja puvut
Puvut ja lavastukset ovat tärkeä osa oikeanlaisen visuaalisen viestin lähettämistä, sillä ne luovat taustan koko elokuvalle. Elokuva voidaan kuvata joko oikeassa ympäristössä, tai lavasteissa, mutta usein molempiin tarvitaan hiukan kohennusta.

Valot
Valotus voi saada aikaan pehmeän tai kovan tunnelman, riippuen siitä mitä kohtaukselta haetaan. Valojen avulla voidaan myös saada näyttelijöiden ulkomuodosta kaikki mahdollinen irti ja luomaan vaikka unenomainen tunnelma.

Kaikilla näillä saadaan vahvasti muokattua elokuvan tunnelmaa ja viestiä. Tarina herää henkiin erilaisella tavalla erilaisessa tunnelmassa, joten kannattaa jo alkuun päättää, minkälaista kaavaa visuaalisuuden suhteen noudatetaan. Lopputulos pitää pitää mielessä alusta alkaen, sillä liian usein unohdutaan hetkeen ja yritetään tehdä tietystä otoksesta yksittäin täydellistä, vaikka se ei sopisikaan samalla tyylillä muuhun elokuvaan. Sarja rikkonaisia, toisistaan erottuvia kohtauksia, ei koskaan luo täydellistä elokuvaa.